Warranty

SILVA garanterer at for en periode for to (2) år*, vil ditt SILVA produkt være fri for feil og defekter ved normal bruk. SILVA har under garantitiden rett til å enten reparere ditt produkt eller erstatte det. Garantien gjelder bare for førstegangskjøperen. Hvis du oppdager at ditt produkt har en feil, vennligst kontakt forhandleren du kjøpte det fra, som vil hjelpe deg videre. Merk at du ofte må ha et kjøpsbevis, slik som kvittering, for at forhandleren skal godta din reklamasjon. Vær derfor nøye med å ta vare på denne. Hvis du ikke har kjøpsbevis, kan forhandleren velge å ikke godta din reklamasjon.

Garantien gjelder bare hvis produktet har blitt behandlet etter hva det står i brukerhåndboken. Hvis produktet har blitt prøvd reparert eller blitt utsatt for unormal fysisk eller elektrisk belastning, vil ikke garantien på produktet lenger være gjeldene. Garantien dekker heller ikke normal slitasje. SILVA er ikke ansvarlig for konsekvenser, direkte eller indirekte eller skader som følge av bruk av dette produktet. Under ingen omstendigheter vil SILVAs ansvar overstige det beløpet du har betalt for produktet.

Garantien gjelder bare i det landet du har kjøpt varen.

* Kompass: fem (5) år.

Produktene du kjøper fra oss skal være feilfrie ved levering. Skulle produktet du bestiller ha en feil, skal vi bli varslet om det innen 14 dager etter mottak av leveransen.

Som forbruker har du lov til å klage på opptil fem år fra kjøpet, men innen rimelig tid (to måneder) når feilen oppdages. Kontakt oss på silvasales@silva.se for raskere håndtering. Oppgi ditt fulle navn, bestillings-/kvitteringsnummer, en kort beskrivelse av årsak til klagen, et bilde av skaden om mulig og kontaktinformasjonen din (telefonnummer og e-postadresse).

I slike tilfeller er Silva ansvarlig for fraktkostnader, derfor er det viktig å bruke frakt dokumenter sendt fra Silva.

Other matters