Classifications & Standards


IP koder

IP koder klassifiserer graden av beskyttelse mot blant annet støt og vann. Et eksempel er IP43 der det første tallet (4) beskriver graden av beskyttelse mot støv og støt, mens tall nummer to (3) beskriver beskyttelsen mot vann. Hvis tall nummer to er høyt, betyr det at produktet er godt beskyttet, og da er det irrelevant å skrive inn noe annet enn en X på tall nummer en.

Første siffer:
0 Ingen beskyttelse.
1 Beskyttet mot objekter som er større enn 50 mm.
2 Beskyttet mot objekter som er større enn 12 mm.
3 Beskyttet mot objekter som er større enn 2,5 mm.
4Beskyttet mot objekter som er større enn 1 mm.
5 Støvbeskyttet
6 Støvtett

Andre siffer:
0 Ingen beskyttelse
1 Beskyttet mot vanndrypp
2 Beskyttet mot vann når produktet er tiltet opp til 15°
3 Vannspray. Maks vinkel 60°.
4 Vannsprut fra alle grader
5 Vannstråler
6 Kraftig vannstråle
7 Vanntett opp til 1 m
8 Vanntett under 1 m

ATEX

ATEX, kort for Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles – Atex direktivet er en europeisk standard som behandler produkter og arbeidsområder der det er fare for eksplosiver (for eksempel gass).

Produkter som er sertifisert til å brukes i mulig eksplosive områder, klassifiseres på en annet måte, avhengig av hvilken type beskyttelse produktet har, hvor det skal brukes, temperatur

Områder der det er risiko for at noe vil eksplodere, er delt inn i tre ulike soner, der sone 0 har den høyeste risikoen for at noe eksploderer, mens sone 2 har den laveste risikoen. Produkter som er beregnet til å brukes her, klassifiseres inn i disse tre sonene, avhengig av hvor mye beskyttelse de har. Produktkategori 1 er tiltenkt for bruk i sone 0 osv. (G= gass).

Zones    Produktkategori
Zone 0    Kategori 1G
Zone 1    Kategori 1G eller 2G
Zone 2    Kategori1G, 2G eller 3G

IECEX

IECEX korresponderer til ATEX, men er mer globalt implementert.

CE

EN 1150:1999 – Synlighetsklær for ikke-profesjonelt bruk – testmetoder og krav.

Regnes for å være egnet for barn, syklister og fotgjengere, gå til bussen osv. Plagg som overholder disse standardene er i stand til å signalisere brukerens tilstedeværelse visuelt, under alle lysforhold, både om dagen og under belysning av kjøretøyets frontlys mørk.