Å lese kartet

Lær basiskunnskapen

Å kjenne til terrenget er viktig når du planlegger turen. Dette er basiskunnskapen på kartet og i terrenget.

Fargekoder

Topografiske kart er fargekodet: blå er for vann, hvit er for «normal» skog, grønn er for tett skog, svart er for veier, stier, bygninger og andre menneskebygde objekter.

Konturlinjer

Konturlinjer representerer topografien eller den vertikale utformingen på terrenget, og den vil hjelpe deg å identifisere fjell og bratte bakker – jo tettere linjene er, dess brattere er det.

Lokale variasjoner

Nord er alltid opp – på alle kart! Likevel kan noen symboler variere etter hvor du er.

Det er alltid mer å oppleve