Lær det grunnlenggende

The first step of navigation, along with the SILVA 1-2-3, is to learn the basics of your compass. There are many different types of compasses, and they are built up on a number of different pieces, all of which having its own function. The key feature of any compass is the compass needle, which is placed in the liquid-filled compass housing. From here, you go just about as far as you like when it comes to navigation.

Now, let’s learn the basics.

Compass accuracy

Silva er ledende nå det gjelder å ha presise og slitesterke kompass. På alle Silva er det maksimal 1 grad forskjell på det kompasset viser og magnetisk nord.

Baseline

Skalaene og annen informasjon på kompasset er stemplet inn i plastikken, noe som gjør de meget slitesterke.

Baseplate

For at kompasset ditt skal holde lenger, bruker vi slitesterk plastikk laget av akryl. Dette er av høyeste kvalitet, og det tåler bruk i tøffe forhold. Kompassene er også veldig transparente slik at man får sett mye av kartet.

Direction-of-travel arrow

Denne pilen vil vise den veien du skal gå etter du har tatt ut kompasskursen.

Compass housing

Kapselen er fylt med anti-frys væske (egen oppskrift) som sørger for at kompasset hele tiden vil fungere, også i kaldere vær. Væsken gjør også nålen meget stabil.

North/south arrow

Patenterte rød/svart nord-sør linjer i bunnen av kompasshuset sørger for sikker og enkel orientering sammen med meridianene på kartet. Husk hele tiden at rød skal peke mot nord.

Compass needle

Vi har utviklet verdens raskeste og mest presise kompassnål, laget av det fineste svenske stål.

Vi bruker safirjuveler for friksjonsfri bevegelse av kompassnålen.

Clinometer

Mange kompass har klinometer bygget inn i kompasset. Dette brukes for å måle hvor bratt terrenget er.

Målesnor

Estimer distansen på turen din

'For å måle lengder på kartet, bruker du målesnoren som følger med på mange av våre kompass. Snoren har to ulike skalaer; 1:25 000 og 1:50 000. Disse skalaene er normalt brukt på turkart. Snoren er myk og lett å plassere der du ønsker å gå.

Skalakort

Bruk skalakortet i planleggingen

Skalakortet hjelper deg til å se hvor faren for skred er størst. Ved å vite hvor bratt det er der du ferdes, kan du ta dine forholdregler. Der det er brattere enn 30°, er risikoen for skred også større.

Forstørrelseslinse

Mange Silva kommer med en innebygget forstørrelseslinse i kompassplaten. Denne linsen hjelper deg med å lese kartet der det er mange detaljer.

Ulike kompassoner (MN/ME/MS)

Navigasjon rundt om i verden

Jorden og dens magnetiske soner, jobber på en mystisk måte. Kompasset blir påvirket av hvor i verden vi er, og derfor har vi utviklet kompass som fungerer i ulike deler av verdden. Hvis du for eksempel bor i Norden, men skal til Australia for å løpe orientering, trenger du et kompass som fungerer for MS, altså for den sørlige halvkule. Det er tre ulike kompassoner; magnetisk nord, magnetisk ekvator og magnetisk sør. Silva har også produsert globalkompass som fungerer i hele verden.

Magnetisk deklinasjon

Forskjellen mellom geografisk nord og magnetisk nord kalles deklinasjon. Den graden og den retningen det gjelder, er vist på kartet.

Justering av deklinasjon

På mange kompass kan du kompensere for magnetisk deklinasjon ved å skru på kompassnålen. Dette gjelder blant annet på våre Expedition kompass. Skrutrekkeren for dette er inne i snoren som følger med kompasset.