Lär dig läsa kartan

Genomgång av baskunskaperna

Att kunna tolka terrängen är viktigt när du planerar för ditt äventyr – eller när du är mitt i det. Här är baskunskapen du behöver.

Färgkoder

Topografiska kartor är färgkodade: blått för vatten, vitt för öppen terräng, grönt för skog, svart för vägar, stigar, byggnader och annat som är skapat av oss människor.

Konturlinjer

Konturlinjerna representerar topografin eller den vertikala formen av landskapet och hjälper dig att identifiera till exempel berg, dalgångar eller bergskammar; ju tätare linjer desto brantare terräng.

Lokala avvikelser

Norr är alltid uppåt – på alla kartor. Däremot finns det andra symboler och features som kommer bero på var någonstans i världen du är.

Det finns alltid mer att upptäcka